گرفتن چه مقدار از دلارهای بتن یک متری قیمت

چه مقدار از دلارهای بتن یک متری مقدمه

چه مقدار از دلارهای بتن یک متری